loading-indicator

LOADING

loading-indicator

LOADING

Dispozicija
I. manual (C - g3): Gedekt 16 Principal 8 Bordun 8 Flavta 8 Koncertna viola 8 Salicional 8 Oktava 4 Traverz flauta 4 Kvinta 2 2/3 Superoktava 2 Terca 1 3/5 Mikstura 4 vr.
II. manual (C - g3): Viol. Principal 8 Gamba 8 Flavta harm. 8 Dolce 8 Vox celestis 8 Prestant 4 Flauto dolce 4 Flavtine 2 Harmonie aehtera 3 vr. Oboa 8
Pedal (C - d1): Principal bas 16 Violon 16 Subbas 16 Oktavbas 8 Bombarda 16
Kopule: II-I (Manualni spoj II-I.) II-Ped (Pedalni spoj II.) I-Ped (Pedalni spoj I.) Sup II-I (Superoktvni spoj II-I.) Sub II-I (Suboktavni spoj II-I.) Sup I-Ped (Supr. I na ped.) Sup II (Superoktvni spoj II) Sup I (Superktvni spoj I)
Čvrste kombinacije: Piano Mezoforte Forte Tutti General Tutti Gosli Flaute Principali
Pomagala: Slobodna kombinacija General grescendo [valjak] Žaluzije Jezičnjaki [ukidač] Ped. automat