loading-indicator

LOADING

Koncert “O, Gospojo i Kraljice”
Zrinka Posavec i Katarina Javora
Franjevačka crkva sv. Križa, Tvrđa - Osijek 13. rujna 2020. u 19:00 Program - nove skladbe Zrinke Posavec koje su pisane na tekstove iz kantuala fratra Ivana Vlahovića Kapušvarca iz Našica iz 1737. godine - koncert je podijeljen na dva dijela: korizmeni ciklus i ciklus kroz godinu
O Zrinki Posavec:
Koncert održan u suradnji s: