vlč. Ivan Vidaković, župnik
Ana Pećar, orguljašica
Orguljaši i osobe koje se brinu o orguljama