vlč. Andrija Vrbanić, župnik
Tomislav Duk, orguljaš
Orguljaši i osobe koje se brinu o orguljama