Koncert

“O, Gospojo i Kraljice”

Zrinka Posavec

i

Katarina Javora

Franjevačka crkva sv. Križa,

Tvrđa - Osijek


13. rujna 2020. u 19:00


Program


- nove skladbe

Zrinke Posavec koje su

pisane na tekstove iz

kantuala fratra Ivana

Vlahovića Kapušvarca

iz Našica iz 1737. godine

- koncert je podijeljen

na dva dijela:

korizmeni ciklus i

ciklus kroz godinu

O Zrinki Posavec:

Koncert održan u suradnji s: