Koncert VA Stretta

s gostima

9. 11. 2019. - 19:00

Nastupili:


- soprani:

Vesna Babić

Ivana Vrselja

Aleksandra Stočko (violina)


- mezzosoprani:

Anita Perić

Ivana Tuškan

Irena Štimac Ogrić (flauta)


Dragan Trajer, orgulje


Martin Raguž, orgulje


Ivona Akalović, harmonika