LOADING...

Koncert
Osječki puhački orkestar
Franjevačka crkva sv. Križa, Tvrđa - Osijek 20. rujna 2020. u 19:30 Program Monteverdi, Charpentier, Telemann, Donjon, ...
Nastupili Osječki puhački orkestar Antun Ivanković, orgulje Martin Raguž, orgulje Članovi OPO-a: • dirigent: Domagoj Pećar • tenor sax: Saša Vukelić, Martin Raguž, Miloje Golubović • alt sax: Željko Batrnek, Sandra Valić • klarinet: Danijel Krišto • rog: Dino Svalina • flauta: Zoa Majić, Lorena Ober
O OPO: