LOADING...

orgOS edu
Predstavljanje završnog rada “Utjecaj toplinskih gubitaka elektromotora na akustične karakteristike orgulja” Autor rada je Antun Ivanković, student treće godine osječkog FERITa, smjer elektroenergetika Predstavljanje završnog rada održalo se u konferencijskoj dvorani Stare pekare u osječkoj Tvrđi u subotu 18. rujna u 11 sati Autor rada predstavio je rezultate istraživanja orgulja i pozitiva u Osijeku i Varaždinu
Preuzimanje završnog rada: