orgOS edu

Predstavljanje završnog

rada “Utjecaj toplinskih

gubitaka elektromotora

na akustične

karakteristike orgulja”


Autor rada je

Antun Ivanković,

student treće godine

osječkog FERITa,

smjer elektroenergetika


Predstavljanje završnog

rada održalo se

u konferencijskoj dvorani

Stare pekare

u osječkoj Tvrđi

u subotu 18. rujna

u 11 sati


Autor rada predstavio je

rezultate istraživanja

orgulja i pozitiva

u Osijeku i Varaždinu

Preuzimanje

završnog rada: